faseschema

YINT housing verzorgt het gehele proces. Ook het faseschema is afgestemd op een integrale aanpak. Het bestaat uit twee overall-fases waarbij de eerste fase bestaat uit een intentieovereenkomst, gekoppeld aan een budget voor architect, ontwerp, engineering, prijsvorming en vergunningtraject. Na definitieve vaststelling van ontwerp en kosten en afronding van de vergunningsprocedures volgt de overeenkomst tot realisatie.


ontwikkelaars

Wij kunnen projectontwikkelaars ontzorgen door een woningbouwproject gedeeltelijk of geheel in te vullen met woningen van YINT housing. Anders dan bij flexwoningen zijn binnen dit concept allerlei stijlen, afwerkingen, beukmaten, overstekken en gevelopeningen te variëren. Dit kan prima in samenwerking met een projectarchitect die de ontwikkelaar graag wil. Mede in overleg met gemeente, stedenbouwkundige en de welstandsommissie kan een mooie inpassing van de woningen in een wijk plaats vinden. Ook allerlei opties per woning kunnen worden afgesproken.

Het lange-termijn-duurzame karakter van de woningen zal veel potentiële huurders en/of kopers aanspreken. Er zijn ook uitwerkingen mogelijk die vallen binnen de financiële kaders van sociale huur dan wel koop. Ook maatregelen zoals de Energieprestatievergoedingen of duurzame hypotheken zijn goed te combineren.

We zorgen ervoor dat onze bewoners gezond, comfortabel en zuinig kunnen leven.

collectief opdrachtgeverschap

Veel initiatieven op het gebied van collectief opdrachtgeverschap lopen vast in ingewikkelde structuren of hoge kosten. In veel gevallen zijn deze initiatieven beter af met een doelmatig gezamenlijk ontwerp.

De casco’s kunnen ruim en betaalbaar zijn en kunnen individueel verschillen, terwijl de samenhang ook belangrijk blijft. Maar dat is nog niet alles! Iedere opdrachtgever kan wel volledig zijn eigen invulling aan de binnenkant kiezen. En dat betekent dus echt veel vrijheid voor ieder adres.

Dit zal een eenvoudiger en beter haalbaar proces opleveren. Bij YINT housing worden ontwerpkeuzes vooraf gelinked aan een vaste prijs. Geen verrassingen achteraf dus.


structuurschema

YINT housing verzorgt het gehele proces en ontzorgt de opdrachtgever. Het structuurschema is afgestemd op een integrale aanpak van alle disciplines die nodig zijn voor goede woningen. Wij werken met vaste toeleveranciers om het proces zo foutloos mogelijk te laten verlopen. Vaste toeleveranciers maken het mogelijk om het proces steeds verder te optimaliseren en op die manier faalkosten te reduceren en kwaliteit betaalbaar te houden.


Belangrijk om te weten:

3D-bouwconcepten

Er zijn woonconcepten die zijn samengesteld uit 3D-elementen die je (bijna) kant en klaar koopt. Deze vallen ook vaak onder de noemer flexwoningen. Van deze concepten is in de markt en bij ontwikkelaars en corporaties vaak wel duidelijk dat je misschien een paar beperkte varianten hebt en dat is het dan wel.

2D-bouwconcepten

Er zijn ook concepten die juist wel een grote mate van flexibiliteit kennen. Dit gaat over YINT housing.

Hierbij is er bijvoorbeeld ruimte voor inbreng van een projectarchitect met betrekking tot kozijn-indelingen, aantal bouwlagen, beukmaten, dakvormen, overstekken of accenten. Het gaat hier ook om vrij indeelbare plattegronden waarbij de beuk- en dieptematen kunnen variëren.

Wat wel standaard en compleet op elkaar afgestemd is, is de combinatie van de opbouw van het casco met het klimaat en de installaties. Constructie, installaties en scheidingen zijn dan bijvoorbeeld in samenhang gecombineerd tot vooraf geprefabriceerde elementen.

Geprefabriceerde geïsoleerde gevelwanden met details zijn bijvoorbeeld standaard en ook het type en aansluiting van kozijnen is reeds bekend. De beproefde details verzorgen de onderlinge lucht-, water- en winddichte aansluitingen.

Informatie over het bouwconcept:

Een bouwconcept is als een kaartenhuis. Je kunt er niet zomaar een kaart uittrekken zonder dat het huis voor een groot deel in elkaar valt. Een concept is een zorgvuldig uitgebalanceerde integrale totaaloplossing. Hierin spelen alle bouwgerelateerde factoren een rol. Ook de (vaste) toeleveranciers zijn hier bij betrokken.

Het gaat er om dat het totaalconcept optimaal is in de samenhang tussen bijvoorbeeld demontabel bouwen, logistiek, arbeid, kwaliteit, vervoer, prestaties, circulariteit, bouwbesluit, woonwensen, prefab, architectuur, flexibiliteit, installaties, klimaat, energie, betaalbaarheid, onderhoud, brand, geluid, etc.

De werkelijkheid en de samenhang van een concept is dus nogal complex en tevens erg gevoelig, terwijl het vaak toch juist zo eenvoudig lijkt… En juist het feit dat dit onderschat wordt, leidt regelmatig tot teleurstellingen.

Een voorbeeld:

Bij een concept kom je niet meer mee weg door alleen een vloerprincipe te vergelijken met een net wat goedkopere oplossing. Met de uitwisseling van een vloertype begint de gehele samenhangende balans van het concept te bewegen. Een andere vloer heeft misschien ook te maken met de afwerking achteraf, de stabiliteit, andere details, een ander principe van elektra, flexibiliteit van installaties, beperking van het aantal mogelijkheden in de serie, vrije hoogte etc.

Waar dit in de project-gerichte bouw altijd al leidde tot onnoemelijk veel faalkosten en milieuschade, is dit bij een concept nog vele malen gevoeliger!

De oplossing heeft namelijk gevolgen voor alle projecten die met dat concept worden gerealiseerd. De hele productieketen moet wellicht op de kop voor een enkele wijziging. Dat maakt bouwen vervolgens weer duurder en je kunt bovendien geheid ook weer faalkosten verwachten.

De optimale samenwerking:
  1. Ga heel vroeg in het proces met ons om tafel.
  2. Onderzoek: welke onderdelen behoren tot de kern van het concept en beoordeel die op basis van integrale prestaties. Accepteer dat de keuzes die hiermee verband houden tot het concept behoren. Beoordeel op basis van prestaties en garanties en niet op losse onderdelen.
  3. Onderzoek: welke onderdelen zijn flexibel en kan ik daar goed mee uit de voeten? Zo heeft een architect met YINT housing verrassend veel mogelijkheden om een stempel te drukken op de esthetische en ruimtelijke kwaliteit.
  4. We bepalen in deze vroege fase het prijsplafond en de prestaties en leggen dat vast. De vergelijking met concurrenten moet direct in het begin van het proces aan de voorzijde gebeuren op basis van vorm, mogelijkheden, prestaties, vierkante meters en kosten.
  5. Ga daarna het integrale ontwerp-proces in, zodat je als opdrachtgever meteen ook volledig betrokken kunt zijn bij de verdere ontwikkeling.
  6. Stel de uitwerking na vergunning definitief vast en wijzig niet meer.

Het is verrassend welke invloed je als opdrachtgever hierin kunt hebben in combinatie met betaalbaarheid en kwaliteit die het concept met zich meebrengt. Een korte doorlooptijd en lage faalkosten zijn het logische gevolg.

Bij een woonconcept hoort dus altijd een ander proces!


Bokeh blur green background
Hoofding
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

© Copyright - YINT design & build BV