Duurzaam waardevast

Duurzame oplossingen zijn goed voor de ecologische en maatschappelijk impact. Dat staat als een paal boven water.

Wist je dat duurzame oplossingen ook zeker goed zijn voor de betaalbaarheid? Zeker bij de combinatie van investering en gebruiksfase. Dit denken ligt aan de basis van YINT-woningen. Juist bij vastgoed kun je duurzaamheid ook vatten in een optimale financiële onderbouwing gebaseerd op TCO-kosten. In de praktijk betekent dit - naast energiebesparing en het beperken van onderhoud - gestuurt wordt op een lange levensduur van de woning. Een langere levensduur geeft een maandelijks lagere afschrijving.

Een woning die lang blijft staan is pas echt duurzaam!

Enerzijds gaat dit over materiaalkeuze die robuust en ecologisch verantwoord is. Anderzijds gaat het over het stellen van hoge eisen aan bijvoorbeeld energiezuinigheid en luchtdichtheid om op die manier te voldoen aan toekomstige hogere eisen vanuit de regelgeving.


Focus op maandlasten

De bouw leent zich zeer goed voor lange termijn denken. Toch is vaak het investeringsdenken leidend in de bouw. Lange termijn denken kent zo z'n eigen risico's. Toch is er juist nu extra reden om anders te denken. Het gebruik en de waarde van materialen verandert. Wanneer we de aarde willen beschermen kunnen we hierop sturen. Tevens is verregaande beperking van energiegebruik en onderhoud waardevol. Dit alles vraagt soms enige extra investering aan de voorkant, maar er ontstaat daardoor juist ruimte om de maandlasten te beperken. De integrale benadering van YINT draagt eveneens bij aan een optimale prijs-kwaliteit verhouding.

Je woont nu eenmaal goedkoper in een slimme duurzame woning!

 


Lage energiekosten

YINT is ontstaan vanuit een gedegen kennis en ervaring rondom het passiefhuis-principe. De woningen zijn dan ook volgens dit principe ontwikkeld. Ook bijvoorbeeld de warmte-terug-win-unit is voorzien van een passiefhuis-certificaat. De focus ligt op het besparen van energie doordat we het vast houden. Naast de warme jas halen we ook energie uit lucht die wordt afgezogen en uit douchewater dat wordt afgevoerd.

Vanuit financieel oogpunt zijn er - naast het opwekken - mogelijkheden om energie te bufferen of uit te wisselen om de energiekosten verder te beperken. Dit noemen wij energieflexibel. Deze mogelijkheden zijn op dit moment sterk in ontwikkeling.

Slim omgaan met energie door besparen en uitwisselen.


Onderhoudsarm bespaart!

Onderhoudsvrij bestaat niet. Dat is in deze wereld een utopie. Toch hebben we bij YINT alle keuzes mede laten bepalen door lage kosten voor onderhoud.

Bij sommige keuzes is de frequentie van onderhoud heel laag. De houten kozijnen kunnen worden uitgevoerd met een minimale aluminium bescherming aan de buitenzijde. Er is dan geen onderhoud in de vorm schilderwerk. Dat geldt ook voor de gevelafwerkingen. Hier kunnen we bij YINT makkelijk in sturen.

Tegelijk is het casco van YINT robuust uitgevoerd voor een lange levensduur. Wanneer normaal een woning na 50-70 jaar wordt vervangen, is dat nu 100 jaar.

Bokeh blur green background
Hoofding
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

© Copyright - YINT design & build BV